+420 702 100 800
Přeskočit navigační odkazy
Úvodní stránka > Prodej > Komerční > Opava > Litultovice > Prodej, Komerční, obchodní prostory, Litultovice

Prodej, Komerční, obchodní prostory, Litultovice • bez realitky

Zpět na seznam nemovitostí

Karta nemovitosti

Obec:
Litultovice
Stav:
-
Cena nemovitosti:
1 Kč
Nebo 0 Kč měsíčně / úvěr
Popis nemovitosti:
Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í k p r o d e j i

nemovitosti dlužníka

Antonín Essler, nar. 23.03.1958, dříve podnikající pod IČ 12123323, Říční okruh 2340/28, 794 01 Krnov

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka

pod sp.zn. KSOS 36 INS 13060/2013v oddíle B, na řádku 3,

poř. č. 5.1 soupisu majetkové podstaty dlužníkaparcela č. 136 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5138 m2, stavba (výroba) č.p. 168 na parcele č. 136 v části obce Litultovice - vše zapsáno na LV č. 547 pro katastrální území 686018 Litultovice, obec 507920 Litultovice, okres CZ0805 Opava
Popis nemovitostí:

Jedná se o budovy a haly s č.p. 168 a další provozní objekty bez č.p. na části pozemku parc. č. 136 a pozemek parc. č. 136 v obci Litultovice. Oceňovaná nemovitost se nachází v uzavřeném areálu, přístup je zajištěn z veřejné zpevněné komunikace. Areál je situován v místě, kde je možnost napojení na komplexní inženýrské sítě mimo splaškovou kanalizaci.

Příslušenství oceňovaných objektů tvoří inženýrské sítě včetně přípojek, zpevněné plochy a další venkovní úpravy včetně oplocení.

Specifikace hlavních staveb:

a) administrativní budova

b) výrobní budova

c) hala skladu

d) hala skladu

e) hala pro výrobu

f) hala pro výrobu

g) hala skladu

h) budova sušárny

i) budova skladu

j) budova skladu

k) kotelna

Specifikace vedlejších staveb:

a) vrátnice

A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 30.09.2016 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem ESSLER, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena je 2.900.000 Kč.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 773 670 670.
Poznámka k ceně:
Insolvenční PRODEJ - viz. popisek
Obytná plocha:
-
Datum aktualizace:
12.10.2016
Vlastnictví:
Osobní
Číslo nabídky:
Z201600704
Stav nemovitosti:
Dobrý
Typ inzerátu:
Prodej
Typ nemovitosti:
Komerční
Bližší určení:
obchodní prostory
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Okres:
Opava
Obec:
Litultovice
Část obce:
Litultovice
Umístění:
Centrum obce
Typ konstrukce:
Cihlový
Třída ener. nár.:
G - Mimořádně nehospodárná
Celková plocha:
5 138 m2


Pro zobrazení mapy je nutné být přihlášený a ověřený.

Seznam služeb objednaných prodávajícím:

Je nám líto, ale nebyly nalezeny žádné informace ze zdroje Wiki.

Obdobné nabídky