+420 702 100 800
Přeskočit navigační odkazy
Úvodní stránka > Prodej > Dům > Jeseník > Zlaté Hory > Prodej, Dům, rodinný a vila, Zlaté Hory

Prodej, Dům, rodinný a vila, Zlaté Hory • bez realitky

Zpět na seznam nemovitostí

Karta nemovitosti

Obec:
Zlaté Hory
Stav:
-
Cena nemovitosti:
1 Kč
Nebo 0 Kč měsíčně / úvěr
Popis nemovitosti:
Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnovn a b í z í k p r o d e j inemovitou věc dlužníkaJan Hříbek, nar. 03.06.1951, Nádražní 550, 793 76 Zlaté Hory

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise

pod sp.zn. KSOS 34 INS 4737/2015 v oddíle B, na řádku 1

pozemek parc. č. 2044/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zlaté Hory, č.p. 550, rod. dům, parc. č. 2044/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2045, zahrada, parc. č. 2046, zahrada a parc. č. 2047, zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 159, obec Zlaté Hory, kat. území Zlaté Hory v Jeseníkách, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, KP Jeseník.A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 31.10.2016 na adresu:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.

Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem HŘÍBEK, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

Do 20 dnů od limitního dne (30.10.2016) pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupní cena musí být tedy uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 608 755 179.
Poznámka k ceně:
Insolvenční PRODEJ - viz. popisek
Obytná plocha:
-
Datum aktualizace:
12.10.2016
Vlastnictví:
Osobní
Číslo nabídky:
Z201600694
Stav nemovitosti:
Dobrý
Typ inzerátu:
Prodej
Typ nemovitosti:
Dům
Bližší určení:
rodinný a vila
Kraj:
Olomoucký kraj
Okres:
Jeseník
Obec:
Zlaté Hory
Část obce:
Zlaté Hory
Umístění:
Klidná část obce
Typ konstrukce:
Cihlový
Třída ener. nár.:
G - Mimořádně nehospodárná


Pro zobrazení mapy je nutné být přihlášený a ověřený.

Seznam služeb objednaných prodávajícím:

Je nám líto, ale nebyly nalezeny žádné informace ze zdroje Wiki.

Obdobné nabídky